Doel

Het doel is kort, krachtig en ambiteus: we willen Harkema in 2050 energieneutraal hebben en wel om de doodeenvoudige reden dat energiebesparing en verduurzaming goed voor de eigen portemonnee is, de lokale economie én het milieu!

Draagvlak

Voor dit doel hebben we draagvlak nodig. En dat draagvlak zijn alle inwoners van Harkema. Dit draagvlak willen we creëren door zoveel mogelijk te informeren maar ook door Harkema mee te laten denken. Betrokkenheid is noodzakelijk!

Ambitie

Ambitieus, maar wel op een realistische wijze. Ambitieus omdat wij inzetten op Harkema energieneutraal in de breedste zin van het woord. Dus kijken we daarbij ook naar duurzaam opgewekte brandstoffen. Realistisch om het wel zo te doen dat het geld oplevert.