16 Mrt

Enerzjy Kooperaasje de Harkema organiseert brainstormavond

Enerzjy Kooperaasje de Harkema organiseert brainstormavond

Enerzjy Kooperaasje de Harkema is momenteel in samenwerking met studenten van Hogeschool van Hall Larenstein druk bezig om in kaart te brengen wat er in Harkema gedaan kan worden om tussen 2040 en 2050 een energie neutraal dorp gerealiseerd te hebben. Op woensdag 16 maart wordt daarom vanaf 19.30 uur een brainstormavond in de sportkantine Fugelkamp georganiseerd.

Enerzjy Kooperaasje de Harkema is vorig jaar opgericht met de doelstelling om tussen 2040 en 2050 een energie neutraal Harkema te hebben gerealiseerd. Om deze doelstelling te bereiken is het belangrijk dat de activiteiten de coöperatie aansluiten bij de wensen van de bewoners van Harkema. Daarom laat Enerzjy Kooperaasje de Harkema vijf tweedejaars studenten van Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden in beeld brengen wat de coöperatie voor de bewoners kan doen en hoe het thema duurzaamheid vorm kan krijgen in het dorp. De afgelopen week is door de studenten in samenspraak met de energie coöperatie een enquête gehouden onder alle bewoners van het dorp. In de enquête is onder meer aandacht besteed aan zaken als bekendheid van Enerzjy Kooperaasje de Harkema, wat de bewoners nu al doen aan duurzaamheid en wat de bewoners bereid zijn om te gaan doen aan duurzaamheid.

Een volgende stap in het onderzoek het houden van een brainstorm avond. Tijdens deze avond zullen de meest opvallende resultaten van de enquête worden gepresenteerd en voorbeelden worden gegeven van duurzame vormen van energieopwekking en energiebesparende middelen. Na een korte pauze gaat de groep in kleinere groepen uiteen om in beeld te brengen wat geschikte locaties zijn voor duurzame energieopwekking en wat het begrip energie neutraal inhoudt en wat er gebeuren moet om Harkema energie neutraal te maken. Tijdens dit deel van de avond zijn de bewoners zelf aan zet. Kwart over zeven is de zaal open, om halfacht begint de brainstormavond en is om halftien afgelopen is de avond afgelopen.

15 Feb

Samenwerking met opleiding Management van de Leefomgeving

Samenwerking met opleiding Management van  de Leefomgeving

Samenwerking met opleiding Management van de Leefomgeving

De aankomende drie maanden gaan wij, tweedejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving, samenwerken met de energie coöperatie Harkema. Het uiteindelijke doel van de energie coöperatie is dat het dorp in 2040 energieneutraal is. Wij zullen hiervoor onderzoek doen naar de mogelijkheden tot opwekken van duurzame energie en mogelijkheden tot energiebesparing.

Hiervoor zullen we over ca. twee weken een enquête houden om uw mening hierin mee te nemen.  Meer informatie over de precieze uitvoering en data van de enquête volgt nog op de facebookpagina van de energie coöperatie en op de website http://www.enerzjyharkema.nl.

Wij hebben er in ieder geval zin in, u ook?

Roelof Doddema, Alian Memelink, Wilmar Reinders, Stefan Teeling en Sander Stadegaard