Harkema krijgt eigen energie coöperatie

Zoals u misschien wel weet is er een initiatiefgroep opgestart vanuit Plaatselijk Belang met de werknaam Harkema Energie Neutraal 2040-2050.

Hierbij willen wij alle inwoners van Harkema uitnodigen om op vrijdagavond 25 september om 19.30 uur in de sporthal te komen om getuige te zijn van de officiële start van de Enerzjy Kooperaasje De Harkema. Deze groep wil samen met de inwoners van ons dorp proberen om Harkema energie neutraal te maken in de meest brede zin van het woord, zodat de inwoners van Harkema niet langer afhankelijk zullen zijn van de grote energie leveranciers maar dat u, en wij als dorp met elkaar ons eigen energie pwekken en gebruiken. De weg hiernaar toe is een lange waarschijnlijk moeizame weg die d.m.v. allemaal kleine stapjes zal worden genomen.

Duidelijk is inmiddels wel geworden dat we dit niet kunnen zonder een eigen energie coöperatie op te richten. Door een eigen coöperatie kan Harkema profiteren van gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld isolatiematerialen, zonnepanelen etc. In de toekomst kunnen projecten als zonnevelden e.d. mogelijkheden zijn waaraan de coöperatie gaat werken. De eerste actie die de coöperatie gaat opstarten is een project om woningen te isoleren. Begin oktober zal het bedrijf Regio Isolatie huis aan huis door het dorp gaan om, indien u geïnteresseerd bent, een vrijblijvend adviesgesprek met u te hebben en u een beeld te geven wat u kunt doen om uw huis te isoleren voor de komende winter.

Het spreekt misschien voor zich dat hoe meer mensen uit Harkema hieraan mee gaan doen hoe lager de prijs zal zijn die moet worden betaald per m2. De reden dat dit project zo snel wordt opgestart is dat op deze manier u als inwoner, naast de scherpe prijs die Regio Isolatie u kan geven, nog tot 1 jan 2016 kunt profiteren van subsidies van de overheid wanneer u uw huis isoleert.

Regio isolatie

RegioIsolatie heeft inmiddels meerdere woningen in Harkema van isolatie voorzien en wil plaatsgenoten graag ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Klik op onderstaande banner voor meer informatie

Enerzjye Kooperaasje de Harkema

Adres :
Warmoltstrjitte 49
9281 PL De Harkema

Email :
info@enerzjyharkema.nl